Nad jeziorem20150717163045

Nad jeziorem

Dariusz07/17/20152 comments
Nad jeziorem otwiera się księga. Na dowolnie wybranej stronie, wiatr zatrzymuje przelewający się papier... tak oto tworzy się opowieść bez zakończenia...