Something about me

Year of birth ’66. Country of origin Poland, but currently residing in Chicago. In my photography I try to link all of my hobbies, and knowledge, that means liberal arts, love of computers and simple human feelings. I use digital photography. In a photo everything is important to me, all photos attempt to leave my sensitivity, my presence behind the camera. No photo is an accident. Although I started with a tombstone worthy photo, and now I take photos of cemeteries, does not mean that my horizons are narrow to one subject ???? One day i will surely photograph a dream!

O mnie

Rocznik 66. Pochodzenie polskie, ale codzienność chicagowska. W swoich fotografiach łączę wszystkie swoje pasje, zainteresowania i wykształcenie, czyli humanistykę, miłość do komputerów i zwyczajne ludzkie wyczucie. Posługuję się techniką cyfrową. W zdjęciu wszystko jest dla mnie ważne, każda fotografia pozostawia ślad mojej wrażliwości, mojej obecności za aparatem fotograficznym. Żadne zdjęcie nie jest przypadkowe. I chociaż kiedyś zacząłem od autoportretu nagrobkowego, a teraz przedstawiam cmentarze, to nie zawężam horyzontów do jednej dziedziny ???? Kiedyś na pewno sfotografuje marzenie!

Więcej o mnie przeczytać można w wywiadzie prezentowanym na stronie Radio Svoboda (Radio Wolna Europa) w dziale Café Europa. Zapraszam do lektury: Radio Svoboda interview 🙂

Thanks for your visit!

I would love to hear about your experience and suggestions or just ask me a question…

    No tags for this post.