Tajemnice Indyjskiej Yatry: odkrywanie ducha podróży20231117070033
Urodziłem się w Białymstoku20180410070013