In Darkness20190108070037
Urodziłem się w Białymstoku20180410070013