Pejzaże

In my life I took only two photos of winding stairs. One in Czech Republic and second one in India. Today I want to show you the last one...

Miejsce osamotnienia dostępne nielicznym, wieża z kości i hebanu, miejsce dające ratunek i nadzieję. Czy w jakikolwiek sposób zmienia to cokolwiek w moim postrzeganiu tego co tu i teraz?
Co jakiś czas będę powracał do tego pytania. Słowami i obrazami, dźwiękiem i wspomnieniem malować będę pejzaże nieznanego.

Click on it!
0

Comments 2