Sylwia Grzeszczak w Chicago20190205070012

Sylwia Grzeszczak w Chicago

Oficjalnie po raz pierwszy Sylwia Grzeszczak zaśpiewała przed chicagowską polonią 26 stycznia w Copernicus Center podczas trasy z okazji 10-lecia prac...
In Darkness20190108070037

In Darkness

Zacznę od pewnej historii, która być może się wydarzyła, a może nie. Będzie o filmie zatytułowanym „In Darkness”. ...