Czas przesilenia20240104070013
Pomiędzy Thanjavur, Francją i Indiami20180105080005