Czas przesilenia20240104070013
Piotr Zander20130802111100