Hanna Suchocka

Hanna Suchocka, b. premier RP w latach 1992-93, b. minister sprawiedliwości (1997-2000) i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013) była gościem w Konsulacie Generalnym RP w Chicago 30 października 2014 r., gdzie spotkała się z przedstawicielami lokalnej społeczności polonijnej i polskimi mediami.

Hanna Suchocka przebywała w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Nanovic Institute for European Studies działającego przy uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana, gdzie 28 października br. wygłosiła wykład pt.: „Demokratyczna Polska: 25 lat po upadku komunizmu”.

Podczas spotkania z Polonią Hanna Suchocka mówiła o dokonaniach Polski od czasu odrodzenia się polskiej demokracji 25 lat temu i upadku komunizmu w Polsce i pozostałych państwach regionu. Hanna Suchocka podzieliła się z zebraną publicznością refleksjami dotyczącymi fundamentalnego i najważniejszego dla przemian, jakie miały miejsce w Polsce i pozostałych krajach regionu po 1989 roku, znaczenia wyborów z 4 czerwca. Pytania publiczności odnosiły się również do okresu sprawowania przez Hannę Suchocką funkcji publicznych: prezesa Rady Ministrów i ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.

Wśród pytań nie zabrakło także i tych nawiązujących do wydarzeń aktualnych. Dziennikarze chcieli wiedzieć, jak według byłej premier zmieniła się pozycja Polski w świetle wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Hanny Suchockiej wybór ten jest ogromnym zaszczytem i silnym politycznym posunięciem sprzyjającym rozwojowi Polski i to nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa. To, że w 25 lat od upadku komunizmu Polak otrzymuje tak prestiżowe stanowisko, można postrzegać, jako swoisty symbol.

Spotkanie zakończyło się przywołaniem dwóch anegdot z życia byłej premier. Pierwsza dotyczyła roku 1999, kiedy została przez premiera Buzka przedstawiona papieżowi, jako Hanna Gronkiewicz-Waltz, na co papież miał odpowiedzieć: „ależ skąd, to jest Hanna Suchocka, którą poznałbym na końcu świata”. Druga dotyczyła rozmowy z prezydentem Lechem Wałęsą, który wspomniał Suchockiej o jego rozmowach z papieżem i wyraził nadzieję, że liczy na wstawiennictwo Jana Pawła II w trafieniu do nieba…

O wizycie

0

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.