Rada Języka Polskiego protestuje

W związku z przyznaniem przez Prezydenta RP nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny” panu Wojciechowi Wenclowi Rada Języka Polskiego opublikowała poniższe
votum separatum.

Rada Języka Polskiego protestuje: „Nie udało nam się znaleźć wypowiedzi kandydata, które dotyczyłyby języka, które popularyzowałyby wiedzę o polszczyźnie, które wskazywałyby na rolę języka w życiu społeczeństwa. Znaleźliśmy za to bardzo zaangażowane politycznie teksty publicystyczne, które zaprzeczają idei etyki słowa: użyty w nich język zamiast łączyć, dzieli, jest nacechowany pogardą wobec osób myślących inaczej niż autor.”

Jerzy Bralczyk, Katarzyna Kłosińska, Andrzej Markowski

Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.

Ludwig Wittgenstein

I tak oto działa manipulacja polegająca na akceptowaniu języka nienawiści, namawianiu do podziałów społecznych, wyróżnianiu niechlujstwa, pogardzie do kultury, wykluczaniem z przestrzeni publicznej mówiących tym samym językiem… biedny ten, kto tego nie rozumie.

Wojciech Wencel jest najbardziej znanym, najbardziej kontrowersyjnym i najbardziej radykalnym przedstawicielem młodej poezji religijnej. Jest też tyleż akurat dobrym poetą, co zacietrzewionym ideologiem.

Michał Tabaczyński

Nagrodę otrzymał człowiek o którym najgłośniej było dzięki obronie teorii spiskowych o katastrofie smoleńskiej. Również ten sam, który zasłynął określeniem tolerancji i równouprawniania mianem “gnoju”, który trzeba z Polski wywieźć. Brawo „Prawdziwi” Polacy!

0

Add Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.