Psalm 53

Głupi mówi w swoim sercu: Nie ma Boga. Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość; nie ma nikogo, kto by czynił dobro.
Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli; nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
Czyż są nierozumni czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, a Boga nie wzywają?
Tam ogarnął ich strach, gdzie nie było powodu do strachu, Bóg bowiem rozproszył kości tych, którzy cię oblegali; ty okryjesz ich hańbą, bo Bóg nimi wzgardził.
Któż ześle z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odwróci niewolę swego ludu, Jakub się rozraduje i rozweseli się Izrael.

Psalm 53

 


I tak oto nikt ich nie ocenia bowiem sami dają świadectwo swej wiary. Byli Ci którzy odeszli, będą Ci którzy po nich nadejdą. Reszta pozostaje milczeniem, a skoro nikt nie patrzy na ręce, nie warto się oszukiwać.


Dla lu­du re­ligia jest prawdą, dla mędrców fałszer­stwem, a dla władców jest po pros­tu użyteczna.

Seneka Młodszy

0

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.