Wszystkich Świętych

Dobrze oboje wiemy skąd idziemy lecz żadne z nas nie wie dokąd zmierzamy. Dopóty, dopóki tu byłaś Twoja miłość trzymała w ryzach wzburzony dookoła mnie ocean. Gdy Cię zabrakło, nadszedł przypływ, pochłonęła mnie fala, zatopiłem się w ciemność…

Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych
1

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.