zyje sie tylko chwile

zyje sie tylko chwile

one lives only a
and time —
is a clear pearl
filled with breath
and furniture is sharp-edged
and the body — delicate
and the earth — flat everywhere
and the sky — unreachable
is a word
the brain — a metal box
wound up daily
with a silver key of delusion
a curiosity for knowing
a desire for sensing
a lust for shining
a stubbornness for being
and mercy is a feeble flower
a delicate flower
which sometimes blossoms in dreams
żyje się tylko chwilę
a czas —
jest przezroczystą perłą
wypełnioną oddechem
a meble są kanciaste
a ciało — delikatne
a ziemia — wszędzie płaska
a niebo — nieosiągalne
miłość jest słowem
mózg — metalową skrzynką
nakręcaną codziennie
srebrnym kluczem ułudy
ciekawości by wiedzieć
pragnienia aby znać
pożądania aby błyszczeć
uporu aby istnieć
a litość jest wątłym kwiatem
delikatnym kwiatem
który czasem zakwita w snach

 

Halina Poświatowska, 11 oct 1967
translation by Marek Lugowski

zyje sie tylko chwile

0

Comment 1